M

BUNGALOWS

PLOTS

ACTIVITEITEN

DE CAMPING

NIEUWS

AANBIEDINGEN

Contacteer ons op

Volg ons!

Reglement van orde

Inicio > Reglement van orde

1. TOEGANG en toelating:

Camping Cambrils Caban is een privéterrein en de toegang is voorbehouden aan degenen die zich vooraf bij de receptie hebben aangemeld. De camping behoudt zich het recht van toegang voor en zal het contract opzeggen of de toegang en het verblijf verbieden in geval van niet-naleving van de fundamentele en normale regels van samenleven en/of veiligheid en in geval van verstoring van de rust van andere gasten. Klanten of personen die eerder de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement hebben overtreden, krijgen geen toegang tot de site.

Om veiligheidsredenen moet de identificatiearmband te allen tijde zichtbaar om de pols worden gedragen. De camping kan te allen tijde de geldigheid van het verblijf en de identiteit van de personen op het terrein controleren. Het gebruik van identificatiearmbanden is ook verplicht bij bezoek en toegang tot het restaurant.

De houder van de verblijfsovereenkomst is verantwoordelijk voor zijn handelingen alsmede voor de handelingen van de voor het door hem gecontracteerde verblijf ingeschreven begeleiders. De aanwezigheid van kinderen onder de 18 jaar in de faciliteiten moet altijd onder toezicht staan van een meerderjarige persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en voor eventuele schade die zij tijdens hun verblijf kunnen veroorzaken.

2. BEZOEKEN EN TOEGANG TOT HET RESTAURANT:

Als de zaalcapaciteit het toelaat, mogen familie of vrienden van cliënten aanwezig zijn. Bezoekers moeten een officieel identiteitsbewijs achterlaten bij de receptie, de bijbehorende vergoeding betalen voor bezoeken van meer dan 30 minuten en hun document bij vertrek ophalen. Bezoekers kunnen tussen 8:00 en 23:30 uur gebruik maken van de diensten en voorzieningen van de camping. Om veiligheidsredenen worden bezoekers niet toegelaten tot de accommodatie en de staanplaatsen als de maximale bezetting wordt overschreden.

Als de maximale capaciteit van het restaurant het toelaat, is toegang tot het restaurant toegestaan na het ophalen van het identificatiepolsbandje. De toegang tot het restaurant geeft geen recht op het gebruik van andere faciliteiten of diensten dan het restaurant en/of de supermarkt.

3. PITCHES en accommodatie “bungalows, flats en glamping”:

Op de percelen mogen alleen kampeerelementen worden geplaatst en het is niet toegestaan andere percelen in de straat geheel of gedeeltelijk in beslag te nemen.

Er mogen geen spandoeken, versieringen, hekken of andere elementen worden aangebracht. De percelen en de buitenkant van de accommodaties moeten ordelijk en veilig worden onderhouden. De camping behoudt zich het recht voor elk voorwerp dat niet voldoet aan het reglement te verwijderen.

Het buitengebruik van terrassen, veranda’s en hun meubilair is alleen toegestaan voor degenen die de accommodatie hebben gecontracteerd. Het is niet toegestaan tenten of andere elementen rond de accommodatie op te zetten.

4. Huisdieren:

Honden die als potentieel gevaarlijk worden beschouwd, zijn niet toegestaan in de leefruimte.

Op alle percelen zijn maximaal 2 huisdieren toegestaan, evenals maximaal één huisdier in de appartementen Nial en Balma, en één huisdier van maximaal 10 kg in de bungalows Redós.

Alle honden moeten bij het inchecken worden geregistreerd en moeten hun vaccinatiekaart en het document dat de implantatie van de identificatiechip certificeert, meenemen.

Honden moeten aangelijnd zijn en te allen tijde gecontroleerd worden (ze alleen laten is niet toegestaan) en ze mogen de toiletten, de cafetaria, de supermarkt, het restaurant of het zwembad niet betreden.

5. Afval:

Help ons het milieu te respecteren door de juiste containers te gebruiken volgens het soort afval dat zich buiten de camping bevindt (afval, plastic/verpakkingen, glas en papier/karton). Om stank en andere problemen te voorkomen, dient u geen afval achter te laten op de staanplaatsen, buiten de accommodaties, op straat of in de afvalbakken op de camping.

Accubakken zijn verkrijgbaar bij de receptie en in de supermarkt. Vraag het personeel naar de plaats van de containers voor afgewerkte bakolie en as.

6. Vegetatie en bomen:

Gelieve de vegetatie, planten en bomen te respecteren. Het is niet toegestaan touwen of kabels aan te brengen die de bomen kunnen beschadigen.

7. Elektriciteit:

De percelen hebben één stopcontact van 6 A. De elektrische installatie moet voldoen aan de geldende voorschriften, de elektrische kabels moeten geaard en goed geïsoleerd zijn. Op sommige percelen zijn lange kabels nodig om externe lassen te vermijden. Splitsen in de open lucht is niet toegestaan.

8. Water, fonteinen en chemische toiletten:

Water is een waardevolle en beperkte hulpbron en we moeten er ook tijdens de vakantie rationeel mee omgaan. Het water mag alleen en uitsluitend worden gebruikt voor de normale behoeften van het kamperen.

Er zijn speciale wasbakken voor de afwas en de was. Het is niet toegestaan borden, kleren, voeten, dieren of andere voorwerpen in fonteinen of andere waterinlaten te wassen, noch etensresten erin te gooien. Er zijn specifieke plaatsen voor het legen van chemische toiletten en voor het legen en vullen van het water in campers.

Het is niet toegestaan auto’s op de camping te wassen of de straten en planten op de camping te besproeien. Buitendouches en opblaasbare zwembaden zijn niet toegestaan.

9. RUSTTIJDEN EN LAWAAI

Om de buren niet te storen, moet het volume van muziek en televisie matig laag zijn.

De rusttijden zijn vastgesteld als 22.00 tot 8.00 uur en 14.00 tot 17.00 uur, en als stilte-uren tussen 24.00 en 7.00 uur.

10. Voertuigen en fietsen:

Het verkeer van voertuigen is toegestaan van 7.00 tot 24.00 uur en de maximumsnelheid in het hele gebied is 10 km/u.

Het is niet toegestaan voertuigen te parkeren of te stallen op plaatsen die niet zijn toegestaan.

Het tarief voor staanplaatsen en accommodatie is inclusief een voertuig. Afhankelijk van de beschikbaarheid kan een parkeerplaats voor een tweede auto worden gehuurd.

Als de capaciteit het toelaat, kunnen gasten die een verblijf hebben geboekt, van 22.00 tot 10.00 uur zonder extra kosten gebruik maken van de parkeerplaats bij de ingang.

Fietsen, scooters en dergelijke moeten dezelfde maximumsnelheid aanhouden, en er mag niet worden geracet of roekeloos worden gereden, waardoor andere kampeerders, faciliteiten of landschappen bang kunnen worden gemaakt of beschadigd. En ze mogen niet rijden op het terras van de bar, speeltuin, sportveld, sanitair, zwembad of speeltuin.

Het gebruik van mini-motorfietsen en quads is beperkt tot het betreden of verlaten van het terrein, en is verboden voor gebruik of spelen binnen. Voertuigen die door buitensporig lawaai hinderlijk zijn, mogen niet aan het verkeer deelnemen.

Bij niet-naleving wordt de toegang en/of het verkeer ontzegd door de betrokken voertuigen uit te schrijven.

11. Barbecues:

Het is verboden om vuur te maken op de grond. Bij het gebruik van barbecues moeten de normale veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen (veiligheidsafstanden, weersomstandigheden, enz.). De barbecue zal te allen tijde worden gecontroleerd en er zullen maatregelen worden genomen om overlast voor de buren te voorkomen. Barbecues zijn niet toegestaan op de houten platforms van de accommodatie.

De barbecues op het kampeerterrein moeten schoon en in dezelfde staat worden achtergelaten als waarin ze zijn aangetroffen en de as moet in de daarvoor bestemde containers worden gedeponeerd.

12. Kinderspeelplaats, sportveld, petanque en sanitaire voorzieningen:

Spel en sport vinden alleen plaats in de daarvoor bestemde ruimten.

De openingstijden van het sportveld zijn van 10:00 tot 21:30 uur.

Gebouwen waarin zich toiletten, wasbakken, douches, wastafels en andere sanitaire voorzieningen bevinden, mogen niet als speelruimte worden gebruikt.

In de sanitaire ruimten moet passend schoeisel worden gedragen. De elektrische stroom in de sanitairgebouwen mag alleen worden gebruikt voor reinigingsdoeleinden en er mag geen muziekapparatuur worden gebruikt.

De speeltuin is uitsluitend bestemd voor kinderen van 3 tot 11 jaar. De camping wijst alle verantwoordelijkheid af aan ouders/voogden in deze en andere delen van de camping, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun kinderen.

13. Zwembaden:

Om ongelukken te voorkomen moeten de instructies van de badmeester worden opgevolgd.

Het is niet toegestaan het zwembad te betreden buiten het vastgestelde tijdschema of in geval van storm. Kinderen onder de 12 jaar moeten worden begeleid door een volwassene.

In het zwembad mogen geen ligstoelen, ligstoelen, stoelen, matrassen, opblaasbare zwembaden, enz. worden meegenomen. In geval van beperkte mobiliteit, gelieve de badmeester te raadplegen.

Het is verplicht te douchen voordat u het zwembad ingaat en u mag alleen zwemkleding dragen. De toegang tot het zwembad is niet mogelijk met schoeisel.

Het gebruik van het kleine zwembad is beperkt tot kinderen tot 5 jaar en mag in geen geval als SPA worden gebruikt.

Voor uw veiligheid en die van andere gebruikers is het niet toegestaan:

  • Als het absoluut noodzakelijk is dat u een duikbril draagt, zal de badmeester u wijzen op de enige mogelijke manier om dit veilig te doen door middel van een rubberen duikbril.
  • Duik met je hoofd in het water. Duiken in de buurt van andere gebruikers. Het is het veiligst om de oprit of de trap te gebruiken.
  • Gebruik matten en andere drijfmiddelen, met uitzondering van drijfmiddelen voor kinderen.
  • Gebruik van ballen of andere voorwerpen, behalve voor activiteiten onder leiding van het animatiepersoneel.
  • Toegang tot het terrein met fietsen, scooters en dergelijke.
  • Eten en roken in het zwembad en drinken in het water.
  • Toegang in geval van infectie of besmettelijke ziekte.
  • Rennen om vallen te voorkomen.
  • Het onbeheerd achterlaten van afval, handdoeken, kleding of andere zaken. Handdoeken mogen niet aan de omheining worden gehangen.

Elke niet-naleving van het zwembadreglement of elke daad van onbeleefdheid die de andere gebruikers kan storen, zal onmiddellijk uit het zwembad worden gezet.

14. Robin club en andere animatieactiviteiten:

Over het algemeen zijn de door de camping georganiseerde activiteiten gratis en toegankelijk voor alle gasten, maar sommige zijn beperkt vanwege leeftijdsbeperkingen.

Wij hebben geen kinderopvang op de camping en er moet te allen tijde een ouder of bevoegde volwassene aanwezig zijn die te allen tijde bereikbaar is.

15. Verzekering en aansprakelijkheid

Camping Cambrils Caban kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of schade tijdens uw verblijf op de camping. Houd waardevolle spullen uit het zicht, sluit deuren en ramen van woningen en voertuigen tijdens uw afwezigheid. Voor extra veiligheid kunnen bij de receptie kluisjes worden gehuurd.

De camping is niet aansprakelijk voor schade waarvoor zij niet rechtstreeks verantwoordelijk is. Weersverschijnselen (regen, wind, overstromingen, enz.) en boomhars zijn niet toe te schrijven aan de camping.

De camping is niet verantwoordelijk voor schade aan voertuigen, tenzij rechtstreeks veroorzaakt door personeel van de camping, noch voor schade veroorzaakt door botsingen met stoepranden, paaltjes, afvalbakken, borden, lantaarnpalen of andere elementen zoals bomen of takken, ook al helpt u bij het manoeuvreren.

De camping beschikt over zelfbedieningswasmachines en -drogers. De gebruiker is verantwoordelijk voor elke beschadiging, vervaging of andere schade aan de kledingstukken.

16. Samenwerking, verbeteringen, suggesties en klachten:

Wij werken met enthousiasme en gedrevenheid zodat alles werkt en in perfecte staat is. Het personeel van de camping ziet erop toe dat de voorzieningen te allen tijde in goede staat verkeren. Mocht u een defect of storing constateren, aarzel dan niet om dit te melden bij de receptie of door te bellen naar het telefoonnummer voor ondersteuning/bewaking, afhankelijk van het tijdstip.

Elke klant is verplicht alle installaties en toebehoren in perfecte staat te houden, te verzorgen en te onderhouden. Eventuele schade of beschadigingen moeten volledig aan de camping worden vergoed.

Camping Cambrils Caban behoudt zich het recht voor het verblijf te beëindigen van personen die dit reglement overtreden, onverminderd hun eventuele verplichting de veroorzaakte schade aan de camping te vergoeden, hetgeen bij de receptie gemeld en betaald moet worden.

Wij staan 24 uur per dag tot uw beschikking, de receptie is geopend van 8:00 tot 22:00 uur en u heeft een telefoonnummer voor ondersteuning/bewaking 0034-661-826-743 dat u kunt bellen als de receptie gesloten is.

Wij luisteren graag naar al onze klanten, zodat wij diensten kunnen verbeteren of nieuwe diensten kunnen aanbieden; wij moedigen u aan ons persoonlijk of schriftelijk te laten weten wat u wilt op de ideeënbladen die u bij de receptie vindt. Hoewel wij eraan werken dat dit niet nodig is, zijn bij de receptie ook officiële klachtenformulieren verkrijgbaar.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking, zodat u met plezier aan uw verblijf terugdenkt en wij samen aan uw verwachtingen kunnen blijven voldoen of deze overtreffen.

Dit reglement van orde kan worden gewijzigd en kan worden geraadpleegd op www.campingcambrilscaban.com.

LAS MEJORES OFERTAS PARA ESTA PRIMAVERA

LAS MEJORES OFERTAS PARA ESTA PRIMAVERA

¿Dejarás pasar esta oportunidad? Precios irresistibles para vivir unos días únicos con los tuyos ☀

VER OFERTAS

You have Successfully Subscribed!