M

BUNGALOWS

PLOTS

ACTIVITEITEN

DE CAMPING

NIEUWS

AANBIEDINGEN

Contacteer ons op

Volg ons!

Privacybeleid

Inicio > Privacybeleid

1. GEBRUIKERSINFORMATIE

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

CAMPING CAMBRILS CABAN is een bedrijf van Campings La Corona, S.A., dat VERANTWOORDELIJK is voor de verwerking van persoonsgegevens van de GEBRUIKER en informeert u dat deze gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april (GDPR), Organische wet 3 / 2018 van 5 december (LOPDGDD).

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Het onderhouden van een commerciële relatie met de gebruiker. De beoogde bewerkingen zijn:

  • Verstrekking van commerciële reclame via e-mail, fax, SMS, MMS, sociale netwerken of andere huidige of toekomstige elektronische of fysieke middelen waarmee commerciële mededelingen kunnen worden gedaan. Deze mededelingen worden gedaan via de VERANTWOORDELIJKE PARTIJ en hebben betrekking op haar producten en diensten, of op haar partners of leveranciers, waarmee zij een promotieovereenkomst heeft gesloten. In dit geval hebben derden nooit toegang tot persoonsgegevens.
  • Uitvoeren van marktonderzoek en statistische analyse.
  • Verwerken van bestellingen, verzoeken, beantwoorden van vragen of elk soort verzoek van de GEBRUIKER via een van de contactformulieren die op de website van de VERANTWOORDELIJKE beschikbaar zijn gesteld.
  • Stuur de online nieuwsbrief over nieuws, aanbiedingen en promoties in onze activiteit.

Waarom mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Om de verwerking rechtmatig te laten zijn op grond van artikel 6 van de GDPR als volgt:

  • Met toestemming van de GEBRUIKER: verzending van commerciële berichten en de nieuwsbrief.
  • Voor het legitieme belang van de VERANTWOORDELIJKE: om marktonderzoek, statistische analyse, enz. uit te voeren en om bestellingen, verzoeken, enz. op verzoek van de GEBRUIKER te verwerken.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Zij worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking of zolang als er wettelijke voorschriften zijn voor de bewaring ervan, en wanneer zij niet langer nodig zijn voor dat doel, worden zij gewist met passende beveiligingsmaatregelen om de anonimisering van de gegevens of de volledige vernietiging ervan te garanderen.

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Er is niet voorzien in mededeling van persoonsgegevens aan derden, behalve, indien noodzakelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de doeleinden van de verwerking, aan onze dienstverleners in verband met communicatie, met wie de VERANTWOORDELIJKE de door de geldende privacyregelgeving vereiste geheimhoudings- en gegevensverwerkingscontracten heeft geformaliseerd.

Wat zijn uw rechten?

De rechten die de GEBRUIKER heeft zijn:

  • Recht om toestemming te allen tijde in te trekken.
  • Het recht van toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens en het recht om de verwerking ervan te beperken of zich ertegen te verzetten.
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (www.aepd.es) indien u van mening bent dat de verwerking niet in overeenstemming is met de geldende regelgeving.

Contactgegevens voor het uitoefenen van uw rechten:

CAMPING LA CORONA, S.A. Avda. Mas Clariana, s/n – 43850 Cambrils (Tarragona). E-mail: gestio@campingcambrilscaban.com

2. VERPLICHTE OF FACULTATIEVE AARD VAN DE DOOR DE GEBRUIKER VERSTREKTE INFORMATIE

De GEBRUIKERS, via de overeenkomstige vakjes en de invoering van gegevens in de velden gemarkeerd met een asterisk (*) in het contactformulier of gepresenteerd in downloadformulieren, aanvaarden uitdrukkelijk en vrij en ondubbelzinnig, dat hun gegevens noodzakelijk zijn voor de aandacht van hun verzoek, door de provider, en dat daarom de invoering van gegevens in de overige velden vrijwillig is. De GEBRUIKER garandeert dat de aan de VERANTWOORDELIJKE verstrekte persoonsgegevens juist zijn en is verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzigingen.

De VERANTWOORDELIJKE deelt mee dat alle via de website gevraagde gegevens verplicht zijn, aangezien zij noodzakelijk zijn voor het verlenen van een optimale dienst aan de GEBRUIKER. Als niet alle gegevens worden verstrekt, is er geen garantie dat de verstrekte informatie en diensten volledig aan uw behoeften voldoen.

3. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Dat de VERANTWOORDELIJKE, in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, alle bepalingen van de GDPR en de LOPDGDD regelgeving naleeft voor de verwerking van persoonsgegevens onder zijn verantwoordelijkheid, en duidelijk voldoet aan de beginselen beschreven in artikel 5 van de GDPR, waarbij ze rechtmatig, eerlijk en transparant ten opzichte van de betrokkene worden verwerkt en adequaat, ter zake dienend en beperkt zijn tot hetgeen noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

De VERANTWOORDELIJKE garandeert dat hij een passend technisch en organisatorisch beleid heeft ingevoerd om de door de GDPR en de LOPDGDD vastgestelde beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden van GEBRUIKERS toe te passen en dat hij hun de passende informatie heeft verstrekt zodat zij deze kunnen uitoefenen.

Voor meer informatie over privacy garanties kunt u contact opnemen met de VERANTWOORDELIJKE PARTIJ via CAMPING LA CORONA, S.A. Avda. Mas Clariana, s/n – 43850 Cambrils (Tarragona). E-mail: hola@campingcambrilscaban.com

LAS MEJORES OFERTAS PARA ESTA PRIMAVERA

LAS MEJORES OFERTAS PARA ESTA PRIMAVERA

¿Dejarás pasar esta oportunidad? Precios irresistibles para vivir unos días únicos con los tuyos ☀

VER OFERTAS

You have Successfully Subscribed!