A l'era digital en què vivim, on les pantalles semblen dominar el nostre temps i atenció, hi ha un lloc especial on les famílies poden reconnectar...